fbpx Krystyna Anna Czapp | Faculty of Languages

Krystyna Anna Czapp

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 May 2012 roku

Krystyna Anna Czapp

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przebudzenie ewangeliczne w Rosji drugiej połowy XIX wieku i jego odzwierciedlenie w twórczości Fiodora Dostojewskiego, Nikołaja Leskowa i Siergieja Stiepniaka-Krawczyńskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura rosyjska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Ludmila Jankowska, prof. dr hab. Halina Waszkielewicz

Dyplom nr 3489.


Gdańsk, 15 May 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: