fbpx Marcin Maksymilian Borowski | Faculty of Languages

Marcin Maksymilian Borowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 May 2012 roku

Marcin Maksymilian Borowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Obraz "ateisty" w twórczości Fiodora Dostojewskiego w świetle ateizmu współczesnego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura rosyjska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Halina Chałacińska-Wiertelak, prof. UG, dr hab. Ludmiła Jankowska

Dyplom nr 3490.


Gdańsk, 15 May 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2017, September 13 - 1:18pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: