fbpx Grażyna Małgorzata Kartawa-Maślakiewicz | Faculty of Languages

Grażyna Małgorzata Kartawa-Maślakiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 May 2012 roku

Grażyna Małgorzata Kartawa-Maślakiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Naukowy i językowy obraz agresji a rozumienie agresji przez młodzież szkół ponadgimnazjalnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo kognitywne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Edward Łuczyński, prof. UKW, dr hab. Grażyna Sawicka

Dyplom nr 3491.


Gdańsk, 15 May 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: