fbpx Tadeusz Zatorski | Faculty of Languages

Tadeusz Zatorski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 Jun 2012 roku

Tadeusz Zatorski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„"Tej religii będziemy się trzymać". Poglady Johanna Wolfganga Goethego na  rolę społeczną chrześcijaństwa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski

Recenzenci: prof. KUL, dr hab. Marek Jakubów, prof. dr hab. Marek Zybura

Dyplom nr 3537.


Gdańsk, 24 Jul 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: