fbpx Jarosław Wiliński | Faculty of Languages

Jarosław Wiliński

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 Jun 2012 roku

Jarosław Wiliński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metaphorical Structure of Onomasiological Dictionaries”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Kardela, prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

Dyplom nr 3539.


Gdańsk, 24 Jul 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: