fbpx Anna Małgorzata Czajka | Faculty of Languages

Anna Małgorzata Czajka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 Jun 2012 roku

Anna Małgorzata Czajka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Neologizmy w  twórczości Jana Brzechwy na  przykładach tekstów dla dzieci i  dorosłych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Szcześniak

Recenzenci: prof. dr hab. Edward Łuczyński, prof. UP, dr hab. Halina Chodurska

Gdańsk, 24 Jul 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: