fbpx Anna Monika Koronowicz | Faculty of Languages

Anna Monika Koronowicz | Faculty of Languages

Anna Monika Koronowicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 Jul 2012 roku

Anna Monika Koronowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Hollywood Homer. Two Modern Film Adaptations of Homer’s "Iliad" and "Odyssey"”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Jacek Fabiszak, prof. UG, dr hab. David Malcolm

Dyplom nr 3542.


Gdańsk, 24 Jul 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: