fbpx Olga Maria Aleksandrowska | Faculty of Languages

Olga Maria Aleksandrowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 Jul 2012 roku

Olga Maria Aleksandrowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The Educational Potential of Texts of Culture in Teaching English to Senior Secondary School Students”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, dr hab. Ryszard Wenzel

Dyplom nr 3543.


Gdańsk, 24 Jul 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: