fbpx Iwona Biskupska | Faculty of Languages

Iwona Biskupska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 Oct 2012 roku

Iwona Biskupska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Twórczość literacka i filmowa Andrzeja Żuławskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: polska literatura i film

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak

Recenzenci: prof. UWM, dr hab. Marek Sokołowski, prof. UG, dr hab. Feliks Tomaszewski

Dyplom nr 3563.


Gdańsk, 23 Nov 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2017, September 13 - 4:10pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: