fbpx Anna Jazgarska | Faculty of Languages

Anna Jazgarska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 Nov 2012 roku

Anna Jazgarska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ontologia spojrzenia w twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski

Recenzenci: prof. US, dr hab. Danuta Dąbrowska, prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska

Dyplom nr 3572.


Gdańsk, 23 Nov 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: