fbpx Dariusz Konrad Sikorski | Faculty of Languages

Dariusz Konrad Sikorski | Faculty of Languages

Dariusz Konrad Sikorski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 Nov 2012 roku

Dariusz Konrad Sikorski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Spór o międzywojenną kulturę polsko-żydowską. Przypadek Romana Brandstaettera

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury i kultury XX w.

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Ciechowicz, prof. UJ, dr hab. Eugenia Zofia Prokop-Janiec, prof. dr hab. Marcin Wodziński, prof. UWM, dr hab. Sławomir Jan Buryła

Dyplom nr 683.


Gdańsk, 06 Dec 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: