fbpx Anna Sobiecka | Faculty of Languages

Anna Sobiecka | Faculty of Languages

Anna Sobiecka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 Dec 2012 roku

Anna Sobiecka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Teatr w Słupsku. Instytucja artystyczna

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: teatrologia

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Żurowski, prof. UG, dr hab. Ewa Wanda Nawrocka, prof. UAM, dr hab. Ewa Maria Guderian-Czaplińska, prof. dr hab. Dariusz Kosiński

Dyplom nr 686.


Gdańsk, 11 Dec 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: