fbpx Katarzyna Harackiewicz | Faculty of Languages

Katarzyna Harackiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 Dec 2012 roku

Katarzyna Harackiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„O bohaterze i  przygodzie w  powieściach historycznych dla dzieci i  młodzieży Walerego Przyborowskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jan Data

Recenzenci: prof. dr hab. Gertruda Skotnicka, prof. UWr, dr hab. Ryszard Waksmund

Dyplom nr 3587.


Gdańsk, 21 Dec 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: