fbpx Joanna Matyskieła | Faculty of Languages

Joanna Matyskieła

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 Dec 2012 roku

Joanna Matyskieła

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Czesław Miłosz - Jarosław Iwaszkiewicz. Dzieje osobistych i  literackich relacji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Kazimierz Nowosielski

Recenzenci: prof. UWM, dr hab. Zbigniew Chojnowski, prof. UG, dr hab. Feliks Tomaszewski

Dyplom nr 3588.


Gdańsk, 21 Dec 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: