fbpx Alesia Narloch | Faculty of Languages

Alesia Narloch

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 Dec 2012 roku

Alesia Narloch

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Латиница в русском и белорусском письме”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Janina Bartoszewska

Recenzenci: prof. dr hab. Leonarda Dacewicz, prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska

Dyplom nr 3589.


Gdańsk, 21 Dec 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: