fbpx Maciej Zdzisław Rataj | Faculty of Languages

Maciej Zdzisław Rataj

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 Dec 2012 roku

Maciej Zdzisław Rataj

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Attitudes to Standard British English and Standard Polish Prevailing among Young Native Speakers of British English and Polish: A Study in Normative Linguistics and Comparative Sociolinguistics”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. AHE, dr hab. Kamila Turewicz

Dyplom nr 3590.


Gdańsk, 21 Dec 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: