fbpx Małgorzata Milewska-Stawiany | Faculty of Languages

Małgorzata Milewska-Stawiany

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 Dec 2012 roku

Małgorzata Milewska-Stawiany

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Górnołużyckie deminutywa w systemie językowym i w tekście

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo zachodniosłowiańskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UAM, dr hab. Tadeusz Jan Lewaszkiewicz, prof. UG, dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska,, prof. dr hab. Ewa Magdalena Siatkowska, prof. dr hab. Jadwiga Czesława Zieniuk

Dyplom nr 692.


Gdańsk, 28 Dec 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: