fbpx Krzysztof Nerlicki | Faculty of Languages

Krzysztof Nerlicki | Faculty of Languages

Krzysztof Nerlicki

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 Jan 2013 roku

Krzysztof Nerlicki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Lernerreflexionen im Blickpunkt. Polnische Germanistikstudenten über ihre fremdsprachlichen Lern - und Kommunikationserfahrungen

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo stosowane

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Sambor Franciszek Grucza, prof. UR, dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz, prof. UAM, dr hab. Barbara Skowronek, prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Dyplom nr 697.


Gdańsk, 21 Jan 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2015, December 28 - 12:45pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: