fbpx Janusz Semrau | Faculty of Languages

Janusz Semrau | Faculty of Languages

Janusz Semrau

z dnia 07 Mar 2013 roku

Janusz Semrau

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Fenomenologiczno-egzystencjalne rozpoznania wokół klasycznej prozy amerykańskiej

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literaturoznawstwo amerykańskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UMCS, dr hab. Jerzy Durczak, dr hab. Joseph Kuhn, prof. wizytujący, prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Wojciech Kalaga

Dyplom nr 699.


Gdańsk, 14 Mar 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, September 12 - 12:22pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: