fbpx Aneta Grażyna Lewińska | Faculty of Languages

Aneta Grażyna Lewińska | Faculty of Languages

Aneta Grażyna Lewińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 Mar 2013 roku

Aneta Grażyna Lewińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Ojców mowę znać należy. Język elementarzy polskich wydawanych na Pomorzu Gdańskim w latach 1840-1920 jako narzędzie kształcenia i wychowania

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo polskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UŚ, dr hab. Helena Synowiec, prof. UO, dr hab. Jolanta Maria Nocoń, prof. dr hab. Andrzej Stanisław Dyszak, prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska

Dyplom nr 700.


Gdańsk, 20 Mar 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: