fbpx Karolina Dorota Mendat | Faculty of Languages

Karolina Dorota Mendat

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 Feb 2013 roku

Karolina Dorota Mendat

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zagadnienie inności. Konteksty społeczno-kulturowe w  twórczości Ludmiły Ulickiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Tadeusz Bogdanowicz

Recenzenci: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz, prof. AJD, dr hab. Lucyna Rożek

Dyplom nr 3614.


Gdańsk, 15 Mar 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: