fbpx Maša Guštin | Faculty of Languages

Maša Guštin

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 Mar 2013 roku

Maša Guštin

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Brzemię dziedzictwa. Autorski film petersburski lat 1986-2000. Próba monografii”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak

Recenzenci: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz, prof. dr hab. Mirosław Przylipiak

Dyplom nr 3615.


Gdańsk, 15 Mar 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2018, December 11 - 3:56pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: