fbpx Karol Tomasz Dettlaff | Faculty of Languages

Karol Tomasz Dettlaff

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 Apr 2013 roku

Karol Tomasz Dettlaff

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Poetycka ekspresja doświadczenia ojczyzny w  utworach twórców pokolenia "Współczesności"”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, prof. UG, dr hab. Krystyna Turo

Dyplom nr 3627.


Gdańsk, 16 Apr 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: