fbpx Daria Joanna Keiss-Dolańska | Faculty of Languages

Daria Joanna Keiss-Dolańska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 Apr 2013 roku

Daria Joanna Keiss-Dolańska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Praeparatio Evangelica Euzebiusza z  Cezarei jako antologia. Zakres i  sposób wykorzystania greckich tekstów starożytności”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Bogusław Górka

Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski, prof. dr hab. Henryk Pietras SJ

Dyplom nr 3628.


Gdańsk, 16 Apr 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: