fbpx Ewa Grażyna Czaplewska | Faculty of Languages

Ewa Grażyna Czaplewska | Faculty of Languages

Ewa Grażyna Czaplewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 Apr 2013 roku

Ewa Grażyna Czaplewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Rozumienie pragmatycznych aspektów wypowiedzi przez dzieci ze specyficznym zaburzeniem językowym SLI

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: psycholingwistyka

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Ożdżyński, prof. dr hab. Stanisław August Grabis, prof. dr hab. Adam Sławomir Gala, prof. dr hab. Edward Łuczyński

Dyplom nr 703.


Gdańsk, 24 Apr 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: