fbpx Maria Ewa Sibińska | Faculty of Languages

Maria Ewa Sibińska | Faculty of Languages

Maria Ewa Sibińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 Apr 2013 roku

Maria Ewa Sibińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Skandynawski wiek świateł. Doświadczenia teatralne Ludviga Holberga

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literaturoznawstwo skandynawskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Krysztofiak-Kaszyńska, prof. UW, dr hab. Grażyna Szelągowska, prof. AT, dr hab. Lech Andrzej Sokół, prof. UG, dr hab. Wojciech Rafał Owczarski

Dyplom nr 705.


Gdańsk, 07 May 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: