fbpx Ida Maria Marciniak | Faculty of Languages

Ida Maria Marciniak

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 Jun 2013 roku

Ida Maria Marciniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nazwy własne w opowiadaniach Andrzeja Sapkowskiego i ich przekład na język rosyjski. Dialog kultur”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa

Recenzenci: prof. AP, dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga

Dyplom nr 3653.


Gdańsk, 12 Jun 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: