fbpx Leszek Daniel Selin | Faculty of Languages

Leszek Daniel Selin

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 Jun 2013 roku

Leszek Daniel Selin

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nazwy roślin i  ich funkcje w  XX-wiecznych powieściach kaszubskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Treder, prof. dr hab. Jadwiga Zieniuk

Dyplom nr 3654.


Gdańsk, 12 Jun 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: