fbpx Elżbieta Żukowska | Faculty of Languages

Elżbieta Żukowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 Jun 2013 roku

Elżbieta Żukowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Religia dawnych Słowian we  współczesnej polskiej prozie fantasty”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Aleksandra Ubertowska

Recenzenci: prof. UWr, dr hab. Anna Gemra, prof. UG, dr hab. Jerzy Samp

Dyplom nr 3655.


Gdańsk, 12 Jun 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: