fbpx Katarzyna Elżbieta Eremus | Faculty of Languages

Katarzyna Elżbieta Eremus

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 Jul 2013 roku

Katarzyna Elżbieta Eremus

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Między tradycją a nowoczesnością - świat spraw kobiecych w utworach literackich i publicystycznych Natalii Krzyżanowskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury polskiej

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Linkner

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska, prof. UG, dr hab. Barbara Zwolińska

Dyplom nr 3671.


Gdańsk, 15 Jul 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: