fbpx Ewa Leszczyńska | Faculty of Languages

Ewa Leszczyńska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 Jul 2013 roku

Ewa Leszczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Fremdverstehensfördernde Potentiale Literarischer Texte im DaF-Unterricht für Fortgeschrittene”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: glottodydaktyka

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, dr hab. Krzysztof Nerlicki

Dyplom nr 3673.


Gdańsk, 15 Jul 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: