fbpx Ewa Dominika Stawczyk | Faculty of Languages

Ewa Dominika Stawczyk

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 Jul 2013 roku

Ewa Dominika Stawczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Z imaginarium fantastyki. Liryczno-oniryczny model serbskiej prozy współczesnej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura serbska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UAM, dr hab. Magdalena Jolanta Koch

Recenzenci: dr hab. Magdalena Halina Dyras, prof. UAM, dr hab. Krystyna Barbara Pieniążek-Markowić

Dyplom nr 3674.


Gdańsk, 15 Jul 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: