fbpx Justyna Świerczyńska | Faculty of Languages

Justyna Świerczyńska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 Jul 2013 roku

Justyna Świerczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kreacje Grzegorza Jarzyny i Krzysztofa Warlikowskiego w TR Warszawa w latach 1999-2007: przedstawienia, wizerunki artystów, formuła teatru”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: wiedza o teatrze

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Ciechowicz, prof. USz, dr hab. Danuta Halina Dąbrowska

Dyplom nr 3675.


Gdańsk, 15 Jul 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: