fbpx Regina Maria Wyżkiewicz-Maksimow | Faculty of Languages

Regina Maria Wyżkiewicz-Maksimow | Faculty of Languages

Regina Maria Wyżkiewicz-Maksimow

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 Jul 2013 roku

Regina Maria Wyżkiewicz-Maksimow

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Językowy obraz człowieka - charakter i osobowość w paremiologii polskiej, serbskiej i chorwackiej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo słowiańskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Iwona Elżbieta Nowakowska-Kempna, prof. dr hab. Jadwiga Kowalik, prof. dr hab. Władysław Lubaś, prof. dr hab. Wiesław Stefan Boryś

Dyplom nr 709.


Gdańsk, 15 Jul 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: