fbpx Sylwia Firyn | Faculty of Languages

Sylwia Firyn | Faculty of Languages

Sylwia Firyn

z dnia 11 Jul 2013 roku

Sylwia Firyn

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Junktoren im Text der Protokolle des Generallandtags von Preuβen Königlichen Anteils aus den Jahren 1526-1528

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Zofia Kowalik-Kaleta, prof. UO, dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz, prof. dr hab. Józef Wiktorowicz

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. UJ, dr hab. Zofia Berdychowska

Dyplom nr 711.


Gdańsk, 24 Jul 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2014, August 21 - 3:25pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: