fbpx Marta Koval | Faculty of Languages

Marta Koval | Faculty of Languages

Marta Koval

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 Sep 2013 roku

Marta Koval

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

We search the Past ... for Our Own Lost Selves. Representation of Historical Experience in Recent American Fiction

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury anglojęzycznej

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. KUL, dr hab. Zofia Halina Kolbuszewska, prof. UKSW, dr hab. Zbigniew Lewicki, dr hab. Zygmunt Mazur, prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa

Dyplom nr 714.


Gdańsk, 27 Sep 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: