fbpx Małgorzata Anna Jarmułowicz | Faculty of Languages

Małgorzata Anna Jarmułowicz | Faculty of Languages

Małgorzata Anna Jarmułowicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 Sep 2013 roku

Małgorzata Anna Jarmułowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Antropologiczne wędrówki po współczesnej dramaturgii i teatrze

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: teatrologia

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, prof. dr hab. Dobrochna Aldona Ratajczak, prof. dr hab. Dariusz Kosiński, prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski

Dyplom nr 713.


Gdańsk, 17 Sep 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: