fbpx Laura Mirosława Szczepaniak-Sobczyk | Faculty of Languages

Laura Mirosława Szczepaniak-Sobczyk

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 Sep 2013 roku

Laura Mirosława Szczepaniak-Sobczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola e-learningu w  edukacji polonistycznej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska

Recenzenci: prof. dr hab. Michał Błażejewski, prof. dr hab. Aniela Książek-Szczepaniak

Dyplom nr 3686.


Gdańsk, 19 Sep 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: