fbpx Małgorzata Katarzyna Piekarska | Faculty of Languages

Małgorzata Katarzyna Piekarska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 Sep 2013 roku

Małgorzata Katarzyna Piekarska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Die polnisch-deutschen Sprachkontakte im Grenzgebiet am Beispiel der deutschen Minderheit in Gdańsk”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Józef Grabarek, prof. UO, dr hab. Maria Lasatowicz

Dyplom nr 3685.


Gdańsk, 19 Sep 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: