fbpx Piotr Wawrzyniec Doroszewski | Faculty of Languages

Piotr Wawrzyniec Doroszewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 Sep 2013 roku

Piotr Wawrzyniec Doroszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nazwy roślin w  powieściach o  polskim średniowieczu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska

Recenzenci: prof. dr hab. Urszula Kęsik, prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dabrowska

Dyplom nr 3684.


Gdańsk, 19 Sep 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: