fbpx Anna Maria Bielecka-Mateja | Faculty of Languages

Anna Maria Bielecka-Mateja

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 Sep 2013 roku

Anna Maria Bielecka-Mateja

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Adaptacje prozy powieściowej Witolda Gombrowicza w  teatrze polskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska, prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk

Dyplom nr 3683.


Gdańsk, 19 Sep 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: