fbpx Ireneusz Józef Szczukowski | Faculty of Languages

Ireneusz Józef Szczukowski | Faculty of Languages

Ireneusz Józef Szczukowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 Nov 2013 roku

Ireneusz Józef Szczukowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Między odrzuceniem a zbawieniem. Problematyka ciała w piśmiennictwie religijnym polskiego baroku

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury polskiej

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jadwiga Kotarska, dr hab. Roman Krzywy, prof. dr hab. Mirosława Stanisława Hanusiewicz-Lavallee

Dyplom nr 723.


Gdańsk, 27 Nov 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: