fbpx Paweł Jakub Sitkiewicz | Faculty of Languages

Paweł Jakub Sitkiewicz | Faculty of Languages

Paweł Jakub Sitkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 Nov 2013 roku

Paweł Jakub Sitkiewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Polska szkoła animacji

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: filmoznawstwo

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UWr, dr hab. Tadeusz Szczepański, prof. dr hab. Mirosław Medard Przylipiak, prof. dr hab. Marek Hendrykowski

Dyplom nr 722.


Gdańsk, 27 Dec 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: