fbpx Joanna Kuć | Faculty of Languages

Joanna Kuć | Faculty of Languages

Joanna Kuć

z dnia 05 Dec 2013 roku

Joanna Kuć

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Polszczyzna łukowskich aktów notarialnych z  początku XIX wieku

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Ewa Maria Malinowska, prof. UwB, dr hab. Irena Bogusława Szczepankowska, prof. dr hab. Edward Łuczyński

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Maria Wojtak

Dyplom nr 726.


Gdańsk, 09 Dec 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2014, August 25 - 12:11pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: