fbpx Grzegorz Moroz | Faculty of Languages

Grzegorz Moroz | Faculty of Languages

Grzegorz Moroz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 Dec 2013 roku

Grzegorz Moroz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Travellers, Novelists and Gentelmen. Constructing Male Nararative Personae in British Travel Books, from the Beginnings to the Second World War

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura brytyjska

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. David Malcolm, prof. dr hab. Zbigniew Stanisław Białas, dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UW, dr hab. Piotr Skurowski

Dyplom nr 731.


Gdańsk, 23 Dec 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: