fbpx Katarzyna Magdalena Wądołowska-Lesner | Faculty of Languages

Katarzyna Magdalena Wądołowska-Lesner

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 Nov 2013 roku

Katarzyna Magdalena Wądołowska-Lesner

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Czynniki wpływające na czytelność tekstów obcojęzycznych (na przykładzie rosyjskich tekstów dydaktycznych)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska

Recenzenci: prof. UR, dr hab. Antoni Paliński, prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Dyplom nr 3739.


Gdańsk, 30 Dec 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2016, March 22 - 11:31am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: