fbpx Ewa Rutkowska | Faculty of Languages

Ewa Rutkowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 Oct 2013 roku

Ewa Rutkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Gwara wsi Nowa Wieś w  Podlaskiem”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Karol Dubisz, prof. UAM, dr hab. Jerzy Adam Sierociuk

Dyplom nr 3738.


Gdańsk, 30 Dec 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: