fbpx Katarzyna Małgorzata Dunaj-Dziecielska | Faculty of Languages

Katarzyna Małgorzata Dunaj-Dziecielska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 Dec 2013 roku

Katarzyna Małgorzata Dunaj-Dziecielska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Twórczość literacka Zofii Niedźwieckiej (pseudonim Bohowityn) - wybrane problemy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Józef Linkner

Recenzenci: dr hab. Hanna Ratuszna, prof. UG, dr hab. Grażyna Bożena Tomaszewska

Dyplom nr 3737.


Gdańsk, 30 Dec 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: