fbpx Joanna Bórkowska | Faculty of Languages

Joanna Bórkowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 Nov 2013 roku

Joanna Bórkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Między negacją a  negocjacją. Strategia agonu w  pismach Karola Ludwika Konińskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Maciej Adam Michalski

Recenzenci: dr hab. Adam Fitas, dr hab. Andrzej Jaroslaw Zawadzki

Dyplom nr 3736.


Gdańsk, 30 Dec 2013 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:25am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: