Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | Faculty of Languages